Læge Kenny B. Bøtcher - Dannebrogsgade 19

Velkommen hos Læge Kenny B. Bøtcher


*** INFLUENZA VACCINATION **

 *** Forsat gældende  **

 

Vaccinen gratis for nedenstående patienter. For alle andre er prisen 250 kr . 

 

Vaccination mod lungebetændelse: Der er kommet nye regler om vaccination mod lungebetændelse (pneumokok-vaccination). Nu skal du have en recept hos lægen og selv hente vaccinen på apoteket.  Man betaler selv medicinen og der ydes tilskud efter gældende regler.  Vaccinationen gives i lægehuset uden udgift for patienten. Den gives hvert 5. år. Når der er gået 5 år, skal der tages en blodprøve for at se, om det er nødvendigt med en ny vaccination.

 

Hvem anbefaler Sundhedsstyrelsen influenza-vaccination(gratis):

 • Alle personer på 65 år eller derover med bopæl i Danmark.
 • Personer, der bor på plejehjem.
 • Personer, der er førtidspensionister.
 • Personer med lungesygdomme, der er i behandling eller går til kontrol og har varig nedsættelse af lungefunktionen.
 • Personer, der har visse hjertesygdomme, spørg lægen.
 • Personer med sukkersyge med mindst en følgesygdom.
 • Personer med medfødte eller erhvervede immundefekter.
 • Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
 • Personer med andre sygdomme,hvor influenza udgør en alvorlig sundhedsmæssig risiko efter lægelig vurdering.
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI > 40).
 • Børn over 6 måneder, der tilhører disse risikogrupper, anbefales vaccination.
 • Alle gravide i 2. og 3. trimester.
 • Husstandsmedlemmer til børn i risikogruppe.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination.

Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

Vaccination:

 • Foretages hvert år i oktober – november.
 • Varighed af højt antistofniveau efter vaccine er 6 – 12 måneder.
 • Vaccinen tilpasses hvert år til den kommende sæsons forventede influenzavira. Vaccinen 2011 indeholder derfor også vaccine mod svineinfluenza (H1N1-influenza).
 • Vaccination af voksne: En vaccination er tilstrækkeligt.
 • Vaccination af børn –  spørg lægen.
 • Graviditet – der er ikke påvist skadelige effekter. Gravide, der tilhører risikogrupper, bør vaccineres også selv om det er i 1. trimester.
 • Amning – vaccination kan gives i ammeperioden.
 • Beskyttelsesgrad er 60 – 80 %.
 • Kan gives samtidig med vaccination for lungebetændelse.
 • Kontraindikationer: allergi for hønseæg. Febersygdom inden for den sidste uge.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** VANEDANNENDE MEDICIN ***

 

-Sundhedsstyrelsen har pr. 1 maj 2009 indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner).

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retni 

Sovemedicin og beroligende medicin kan fremover KUN bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og KUN til 1 måned af gangen. Receptfornyelse kan derfor ikke ske pr. telefon eller via  hjemmesiden.

 

Hensigten er såvel på kort som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater samt motivere til udtrapning.

 


-Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner). Vejledningen anbefaler at bruge:
- sovemedicin i højst 1-2 uger
- angstdæmpende medicin i højst 4 uger

 

For benzoediazepinlignende stoffer (Stesolid, Apozepam,Tafil, Oxapax mv.) gælder at recepten kun kan fornys i mindste pakning og at der i journalen skal findes en aftrapningsplan for den enkelte patient. Der er også begrænsninger for bilkørsel og fornyelse af kørekort.

 

For sovemedicin (Imozop, Stilnoct) og stærkt smertestillende (morfinlignende stoffer herunder Tramadol, Dolol og Mandolgin) gælder der også særlige regler, f.eks. at receptudskrivelse generelt kræver konsultation i klinikken.

 

 

Klinikken følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinier.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** Mac, Iphone og Ipad brugere skal slå cookies til under indstillinger for at bruge E-kons modulet.

 

Læs mere her, hvor det gøres

Brugere af Safari: du skal gå til menuen Safari ->Indstillinger-> Sikkerhed og ændre din ”cookies” definitioner. ***

 

Alle HENVISNINGER kræver forudgående konsulation.

Lægen har fast ingen telefontid, men når det er hensigtsmæssigt ringer han tilbage.


Ved tidsbestilling er der problemer med GMAIL og HOTMAIL, svar på tidsbestillingen kan evt. ryge i spam mail boksen, når man modtager tidsbekræftelse.

 

Sygesikringsbevis
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang du kommer i klinikken – dit sygesikringsbevis skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen

 

Sygebesøg
Sygebesøg er en absolut nødforanstaltning, det tilstræbes patienterne kommer i klinikken.

 

Tidsbestilling og receptfornyelse
Mandag til Torsdag kl.09.00 – kl.12.00. Fredag kl. 09.00 – kl.12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*** Udeblivelser ***

 

Vi er plaget af mange udeblivelser, der ødelægger vores planlægning og hindrer andre i at komme til læge. Vi ser os derfor nødsaget til at indføre den regel, at fem udeblivelser er uforeneligt med fortsat at være patient her i huset.

 

Altså: 5 udeblivelser og du vil blive nødsaget til at finde en anden læge. 

 


Læge Kenny B. Bøtcher   |   Dannebrogsgade 19   |   9700 Brønderslev   |   Tlf 96 45 27 28   |   Fax 98 82 49 90
administration