TIDSBESTILLING

Tidsbestilling og Receptfornyelse
Mandag til Torsdag kl.09.00 – kl.12.00. Fredag kl. 09.00 – kl.12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.
 

Ved tidsbestilling er der problemer med GMAIL og HOTMAIL, svar på tidsbestillingen kan evt. ryge i spam mail boksen, når man modtager tidsbekræftelse.
 
Sygesikringsbevis
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang du kommer i klinikken – dit sygesikringsbevis skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen
 
Sygebesøg
Sygebesøg er en absolut nødforanstaltning, det tilstræbes patienterne kommer i klinikken.
 
 
Alle HENVISNINGER kræver forudgående konsulation.
 
Lægen har fast ingen telefontid, men når det er hensigtsmæssigt ringer han tilbage.